Adaptation – Brambazak

Адаптация

500x500_1

Всяко дете преминава през преходен период при постъпването си в детската градина, който наричаме адаптация. Индивидуалността на детето предполага необходимото време и способи за протичането й. Предлагаме Ви различни варианти за осъществяването на процеса. Можете да ни се доверите и да ни оставите да въвеведем сами бавно и плавно детето в новото му ежедневие. Берлинският модел, с който също работим, е по-подходящ за родители, разполагащи с време и желание да участват активно в адаптацията на детето им към новата среда. При нужда и от допълнителна подкрепа и консултации, можем да ви предложим помощ от нашите приятели – екипът на „Местенцето“. Доверили сме им се с цялото си сърце и душа за тази отговорна и трудна задача, така че молим да им се доверите и вие.

Няколко думи от тях:

„Ние имаме специално отношение към всяко дете и изпитваме огромно уважение към всеки родител, който ни гласува доверие. В нашия шарен свят не разделяме играта от ученето; не спираме да си задаваме въпроси и да търсим начини да се развиваме; знаем, че няма правилни и грешни отговори, че знанието е динамично и трайно само, когато го преживяваш и вървиш с желание към него! Фокусираме се върху силните страни и интереси на децата и ги подкрепяме да се развиват и усъвършенстват като самостоятелни личности.“