Fees – Brambazak

Прием и такси

Частна детска градина Бръмбазък

Детската градина приема целогодишно деца на възраст от 1г и 8 месеца до 7 години при наличие на свободни места