News – Brambazak

Новини

Image Post
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”-2021г.
  • Частна детска градина „Бръмбазък” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-3933 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Image Post
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”
  • Частна детска градина „Бръмбазък” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0221-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Image Post
Заповед относно определяне на заявител по схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”
  • На основание чл. 13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование

    определям

    ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по схема „Училищен плод”и схема „Училищно мляко” -”М -Ви Фрукт” ЕООД.

Image Post
Промоции
  • Представяме ви новия ни партньор “Концерт на възглавници” (www.pillows.bg)!

    Ако сте наш клиент, можете да се възползвате от 10% намаление при тях. За повече информация, свържете се с нас.